drs. Harry Slegh

, De Vicco coaching & mediation
“Ik wil de horizon van mensen verbreden”
Ik coach directeuren, bestuurders, middle-managers en professionals. De focus ligt daarbij vaak op de ontwikkeling en verfijning van persoonlijk leiderschap en het versterken van strategische vermogens. Ik treed daarnaast op als begeleider bij conflicten.

In mijn vrije tijd zit ik veel op de racefiets. De discipline en focus die ik voor de trainingen nodig heb, beschouw ik als inspirerende metafoor voor leven en werken. Bovendien geeft het sporten zuurstof aan mijn professionaliteit.

Kort CV drs. Harry Slegh

:
Harry Slegh (1953) studeerde sociale wetenschappen aan de universiteit van Utrecht, met als afstudeerrichting: planning en beleidsvraagstukken, alsmede arbeids- en vormingsvraagstukken. Na zijn studie werkte hij als universitair medewerker en als directeur van een koepelorganisatie in de sociaal-culturele branche. Hij is actief geweest als gemeenteraadslid, als voorzitter van een bedrijvencentrum en als vice-voorzitter van een lokale omroeporganisatie. Vanaf 1989 werkt hij als management consultant. Hij heeft meerdere opleidingen gevolgd en stage gelopen bij een Amerikaans trainingsbureau. Tot 1998 heeft hij gewerkt bij Alons & Partners Consultancy, waar hij partner was. Sindsdien is hij, in zijn werkpraktijk De Vicco coaching & mediation, zelfstandig gevestigd als consultant, coach en mediator. Hij is tevens programmaleider en docent bij Publiek Domein. Bij die organisatie heeft hij onder meer een Leergang voor Ketenregisseurs ontwikkeld. Zijn ervarings- en aandachtsgebied ligt met name op het snijvlak van organisatieontwikkeling en professionalisering, alsmede op het terrein van (collegiale) samenwerkingsvraagstukken en de ontwikkeling van leiderschap. Zijn aanpak wordt vaak omschreven als indringend en lichtvoetig.