Lilian Soerel MMO

, Soerel Management Consultancy
“Riding the wave of turbulence instead of fighting them”(Paul Schweitzer)
Ik treed op als interim-manager, schaduwmanager, crisismanager en verandermanager. Hiernaast ben ik sparring partner en/of coach ik directeuren, bestuurders en managers en bemiddel ik in conflictsituaties.

Kort CV Lillian Soerel:


Lilian Soerel (1955) studeerde menswetenschappen aan de Vrije Leergangen - Vrije Universiteit te Amsterdam. Zij behaalde haar masters degree of management & organization aan de Katholieke Universiteit Brabant. Na haar studie was zij enige jaren als coördinator verbonden aan een werkgelegenheidsproject. Vanaf 1986 werkte zij als senior trainer en adviseur voor de overheid en het bedrijfsleven. Sinds 1994 is zij werkzaam als directeur/consultant bij Soerel Management Consultancy BV. Haar aandachtsgebieden zijn Transitie Support Management, organisatieadvieswerk, samenwerkingsvraagstukken voor of na reorganisaties, managementopleidingen, advisering aan politiek-bestuurlijke eenheden, managing diversity, marktgerichtheid van organisaties en advisering van directieteams. Zij treedt op als interim-manager, schaduwmanager, crisismanager en verandermanager; daarnaast als sparring partner, coach voor directeuren, bestuurders en managers. Tevens bemiddelt zij bij conflicten binnen en tussen organisaties.