Opdrachtgevers: een selectieAll Sports, Amstelveen
BBB Uitzendorganisatie, Amstelveen
Bureau Jeugdzorg, Amsterdam
Carmel College, Emmen
Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ), Amsterdam
Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat, Den Haag, Haarlem, Rotterdam
Euroforum, Eindhoven
Gemeente Breda, Bestuursdienst, Vakdirectie DMA, Breda
Gemeente Rotterdam, Dienst Stedenbouw + Volkshuisvesting, Rotterdam
Haeghe Groep, Den Haag
HagaZiekenhuis, Den Haag
Holland Casino, Nijmegen
Housing International NV, Paramaribo
KPMG Holding N.V., Amstelveen
McCain Noord- en Centraal Europa, Hoofddorp
Ministerie van Justitie, Immigratie- en Naturalisatiedienst, Den Haag
Perscombinatie, Amsterdam
Presun BV, Amsterdam
ProRail HRM, Utrecht
ProRail Infraprojecten, Utrecht en decentraal
ProRail Veiligheid en Milieu, Utrecht
ROC: Midden-Nederland, Zuidelijk Noord-Holland, Limburg
Securicor Beveiliging bv, Schiphol-Amsterdam
St. Antoniuscollege, Gouda
Thuiszorg, Rotterdam
TNO, Strategie & Programma, Delft
Universiteit Twente, Enschede