Interim Management


Als er na het vertrek of tijdens langdurige afwezigheid van een manager nog geen goede opvolger is gevonden, kunnen wij bijspringen en de dagelijkse aansturing verzorgen. Daarnaast kunnen wij managementondersteuning bieden bij de invoering van nieuwe werkprocessen, bijvoorbeeld in een organisatie die in korte tijd sterk gegroeid is. In beide gevallen besteden we aandacht aan de lopende zaken èn aan de koers op de lange termijn.