Training en coaching


Management en medewerkers willen hun vaardigheden vaak verder ontwikkelen en aanscherpen. Wij bieden begeleiding en houden hierbij expliciet rekening met de mensen met wie we werken en de werkomgeving waarin zij opereren.

Klik hier voor het artikel: De dimensies van het coachen (bron: Kluwer, Doe mij maar een coach)