Transum


Het takenpakket van managers is gegroeid en complexer geworden. Tijdens een organisatieverandering moeten managers veranderingen initiëren èn tegelijkertijd de staande organisatie draaiende houden. Verandering en stabilisatie gaan dan hand in hand. Transitie Support Management (Transum) kan in deze situatie uitkomst bieden in de vorm van tijdelijke, concrete ondersteuning om uw organisatie draaiende te houden en verder te ontwikkelen.

Klik hier voor meer informatie