Wat vinden onze klanten?


Soerel Management Consultancy werkt vanuit de individuele persoonsdynamiek toe naar Professionele Zakelijkheid. Dit komt wat mij betreft het meest tot uiting in het 'opdracht geven - opdracht nemen'. Soerel geeft naast concrete handvatten, beeld- en boekmateriaal ook overpeinzingen mee.

Behalve bij mijn eigen persoonlijke ontwikkeltraject, heb ik Soerel Management Consultancy ingehuurd voor individuele leertrajecten voor leidinggevenden en bij een verbetertraject, aangezien er geen commitment was van een team medewerkers naar hun leidinggevende. Hier heeft Soerel gewerkt middels een combinatie van 'coaching on the job' en individuele begeleiding.

Loes van Weert, wijkmanager Florence-zorg te Voorburg, ten tijde van dit statement in de functie als Centrummanager Thuiszorg, Rotterdam
Florence-zorg