Wat vinden onze klanten?


De jarenlange band met Soerel Management Consultancy is gebaseerd op vertrouwen en zorgvuldigheid. De communicatie verloopt vlot en direct. Er gaat een enthousiasmerende werking uit van de aanpak die aanzet tot het zoeken en vinden van oplossingen van diverse vraagstukken. De zorgvuldige en respectvolle benadering maakt dat mensen het beste uit zichzelf willen gaan halen. Dit geldt voor zowel groepsprocessen als in het individuele coachingstrajecten. Organisaties waar veranderingsprocessen gaande zijn die moeizaam verlopen kunnen een heldere analyse en een gedegen onderbouwd veranderingsplan verwachten. Doordat zowel de begeleiding op de werkvloer als de gesprekken met leidinggevende en opdrachtgevers professioneel gevoerd worden, blijft de professional "de spin in het web" en verantwoordelijk voor de regie in het veranderingstraject.

Wilma Schoonderbeek, councellor